hamnebasseng langt

Møte i administrasjonsutvalet 13.11.2018

Møtedato: 13.11.2018.
Møtestad: Torvmyrane skule.
Møtetid: 12.30 (etter arbeidsmiljøutvalet).

Sakliste, administrasjonsutvalet 13.11.18
Saknr. Tittel
017/18 Godkjenning av møtebok
018/18 Budsjett- og handlingsprogram 2019, økonomiplan 2019-2022, revidert budsjett 12-2018 for Flora kommun
019/18 Sjukefråvær i Flora kommune - 3. kvartal 2018 

Orienteringssaker:

  • Lokale forhandlingar 2018
  • Rekruttering, omstillingsarbeid og kompetansekartlegging