Skulestart Florø barneskole

Møte i administrasjonsutvalet 14.05.2019

Møtedato: 14. mai 2019.
Møtestad: Flora rådhus, rettssalen.
Møtetid: 12.30 (etter møtet i arbeidsmiljøutvalet)

Sakliste, administrasjonsutvalet 14.05.19
Saknr. Titel
003/19 Godkjenning av møtebok
004/19 Sjukefråvær 1. kvartal 2019
005/19 Tariffoppgjøret 2019, føringar for lokale forhandlingar etter kap. 3 og 5 i Flora kommune