Båtar på hamna

Møte i administrasjonsutvalet 17. november

Møtedato: 17.11.2015
Møtestad: Flora omsorgssenter
Møtetid: 12:00 - etter arbeidsmiljøutvalet sitt møte

Saknr.     Tittel

012/15     Godkjenning av møtebok
013/15     Internkontroll - kvalitetssystem
014/15     Budsjett og handlingsprogram 2016, økonomiplan 2016-2019, revidert budsjett 12-2015
015/15     Sjukefråvær i Flora kommune - kostnader