Skulestart Florø barneskole

Møte i administrasjonsutvalet 18.09.2018

Møtedato: 18.09.18.
Møtestad: Flora rådhus, rettssalen.
Møtetid: 09:00 - etter møtet i arbeidsmiljøutvalet. 

Saksliste
Saknr. Tittel
015/18 Godkjenning av møtebok
016/18 Sjukefråvær i Flora kommune for 2. kvartal 2018

ORIENTERINGSSAKER:

  • Bedriftsbesøk på Flora rådhus, orientering ved personvernombod og innkjøpsleiar