Ytteroyane

Møte i administrasjonsutvalet 20. september

Møtedato: 20. september 2016
Møtestad: Flora samfunnshus
Møtetid: 12:30 (etter møte i arbeidsmiljøutvalet)

Sakliste, administrasjonsutvalet 20. september
Saknr. Tittel
011/16 Godkjenning av møtebok
012/16 Sjukefråvær 2. kvartal 2016 i Flora kommune

Orienteringssaker:

  • Skisse - Prosessen rundt møte- og delegeringsreglement v/ rådmannen
  • Arbeid med kvalitetssystem v/ rådmannen