Møte i administrasjonsutvalet 26.02.2019

Møtedato: 26. februar 2019.
Møtestad: Flora ungdomsskule.
Møtetid: 12.30 (etter arbeidsmiljøutvalet)

Sakliste, administrasjonsutvalet 26.02.19
Saknr. Tittel
001/19 Godkjenning av møtebok
002/19 Sjukefråvær i Flora kommune - 4. kvartal 2018 og totalt for 2018

 

20. februar 2019 Henrik Ulriksen