Skulestart Florø barneskole

Møte i arbeidsmiljøutvalet 03.11.2017

Møtedato: 03. november 2017.
Møtestad: Flora rådhus, rettssalen.
Møtetid: 12:00.

Sakliste, arbeidsmiljøutvalet 03.11.17
Saknr. Tittel
018/17 Godkjenning av møtebok
019/17 Helse og arbeidsmiljøkartlegging 2017 for avd. bygg og eigedom
020/17 Helse og arbeidsmiljøkartlegging 2017 for Nyheimsvegen barnehage
021/17 Helse og arbeidsmiljøkartlegging 2017 Furuhaugane bu- og servicesenter avd. B
022/17 Sjukefråvær 3. kvartal 2017