Ytteroyane

Møte i arbeidsmiljøutvalet 12.11.2019

Møtedato: 12. november 2019.
Møtestad: Økland-bygget.
Møtetid: 12.30.

Sakliste, arbeidsmiljøutvalet 12.11.2019
Saknr. Tittel
017/19 Godkjenning av møtebok
018/19 Rapport etter trivselsmåler undersøkelse våren 2019 for Fellesadministrasjonen
019/19 Sjukefråvær i Flora kommune 2., og 3. kvartal 2019