Båtar på hamna

Møte i arbeidsmiljøutvalet 13.11.2017

Møtedato: 13. november 2017.
Møtestad: Flora rådhus, rettssalen.
Møtetid: 12:00.

Sakliste, arbeidsmiljøutvalet 13.11.17
Saknr. Tittel
023/17 Godkjenning av møtebok
024/17 Helse- og arbeidsmiljøkartlegging 2017 for Eikefjord skule
025/17 Helse- og arbeidsmiljøkartlegging 2017 for teknisk drift
026/17 Val leiar og nestleiar i arbeidsmiljøutvalet