Båtar på hamna

Møte i arbeidsmiljøutvalet 13.11.2018

Møtedato: 13. november 2018.
Møtestad: Torvmyrane skule.
Møtetid: 12.30.

Sakliste, arbeidsmiljøutvalet 13.11.18
Saknr. Tittel
017/18 Godkjenning av møtebok
018/18 Helse-og arbeidskartlegging heimetenesta Krokane 
019/18 Sjukefråvær i Flora kommune - 3. kvartal 2018 

Orienteringssak:

  • Bedriftsbesøk Torvmyrane skule