Båtar på hamna

Møte i arbeidsmiljøutvalet 15. november

Møtedato: 15. november 2016
Møtestad: Flora samfunnshus
Møtetid: 12:30

Sakliste, arbeidsmiljøutvalet 15. november
Saknr. Tittel
021/16 Godkjenning av møtebok
022/16 Helse- og arbeidsmiljøkartlegging Florø barneskole/SFO 2016
023/16 Helse- og arbeidsmiljøkartlegging Havrenes barnehage
024/16 Helse- og arbeidsmiljøkartlegging for Torvmyrane barnehage 2016
025/16 Helse- og arbeidsmiljøkartlegging Krokane barnehage
026/16 Helse- og arbeidsmiljøkartlegging for Kulturskulen 2016
027/16 Samlerapport oppfølging av helse- og arbeidsmiljøkartleggingar i Flora kommune
028/16 Sjukefråvær 3. kvartal 2016 i Flora kommune

Orienteringssaker:

  • Orientering om sjukefråværet v/ Ragnhild Holm
  • Om IA-arbeid ved Siv Skulstad - NAV arbeidslivssenter