Båtar på hamna

Møte i arbeidsmiljøutvalet 18.09.2018

Møtedato: 18.09.2018
Møtestad: Flora rådhus, rettssalen 
Møtetid: 09:00 - 11:00

 

Sakliste, arbeidsmiljøutvalet 18.09.18
Saknr. Tittel
015/18 Godkjenning av møtebok
016/18 Sjukefråvær i Flora kommune for 2. kvartal 2018
  • Bedriftsbesøk på Flora rådhus, orientering ved personvernombod og innkjøpsleiar
  • Oppfølging av arbeid i Kinn kommune
  • Reduksjon av sjukefråvær – oppfølging
  • Bedriftshelsetenesta vil orientere om arbeidet med helsekartlegginga