Ytteroyane

Møte i Arbeidsmiljøutvalet 18. november 2014

Mote[1].gif Møtedato: 18.11.2014
 Møtestad: Flora samfunnshus
 Møtetid   : 12.30 - 

Sakliste

Saksnr.   Tittel
028/14     Godkjenning av møtebok
029/14     Avviksrutiner
030/14     Eikefjord barnehage - tilbygg - ombygging
031/14     IA handlingsplan 2015
032/14     Nye vedtekter om vald på arbeidsplassen

Sakene kan du lese her.