Skulestart Florø barneskole

Møte i arbeidsmiljøutvalet 20. september

Møtedato: 20. september 2016
Møtestad: Flora samfunnshus
Møtetid: 12:30

Sakliste, arbeidsmiljøutvalet 20. september
Saknr. Tittel
017/16 Godkjenning av møtebok
018/16 Helse og arbeidsmiljøkartlegging Bu og Miljø 3
019/16 Sjukefråvær 2. kvartal 2016 i Flora kommune
  Tilleggsinnkalling
020/16 Aktivitetshus - Solbakken, godkjenning av nye arbeidsplassar