hamnebasseng langt

Møte i arbeidsmiljøutvalet 21.08.2017

Møtedato: 21.08.2017.
Møtestad: Flora rådhus, rettsalen.
Møtetid: 15:00.

Sakliste, arbeidsmiljøutvalet 21.08.17
Saknr. Tittel
016/17 Godkjenning av møtebok
017/17 Omsorgsbustader Docen 2 - godkjenning av nye arbeidsplassar