Skulestart Florø barneskole

Møte i arbeidsmiljøutvalet 26.02.2019

Møtedato: 26. februar 2019.
Møtestad: Flora ungdomsskule.
Møtetid: 12.30.

Sakliste, arbeidsmiljøutvalet 26.02.19
Saknr. Tittel
001/19 Godkjenning av møtebok
002/19 Handlingsplan for bedriftshelse1 sin aktivitet i Flora kommune 2019
003/19 Helse og arbeidsmiljøkartlegging 2018 for Miljøhuset
004/19 Helse og arbeidsmiljøkartlegging 2018 for omsorgstjenesten avd. Skridsholgate 7/9
005/19 Helse og arbeidsmiljøkartlegging 2018 Omsorgstjenesten avd. Kirkeparken
006/19 Helse og arbeidsmiljøkartlegging 2018/2019 Omsorgssenter
007/19 Sjukefråvær i Flora kommune - 4. kvartal 2018 og totalt for 2018
008/19 Årsrapport for Bedriftshelseteneste1 sin aktivitet i Flora kommune i 2018

Orienteringssak

  • Prosessplan omstilling 2019