Seglbåt med jente

Møte i arbeidsmiljøutvalet 26.03.2019

Møtedato: 26. mars 2019.
Møtestad: Flora samfunnshus, møterom Ytterøyane.
Møtetid: 12.30.

Sakliste, arbeidsmiljøutvalet 26.03.19
Saksnr. Tittel
009/19 Godkjenning av møtebok
010/19 Refererte skriv og meldingar
011/19 Brandsøy skule og barnehage - tilbygg og ombygging - godkjenning av planar
012/19 Helse og arbedsmiljøkartlegging for Flora Ungdomsskule 2018
013/19 Helse- og arbeidsmiljøkartlegging 2018 for omsorgstjenesten avd. Skridsholgate 7/9

I tillegg vil det i møtet også bli ei orientering av Berit Mogaard frå Arbeidslivssenteret om ny IA-avtale.