hamnebasseng langt

Møte i bystyret 03.10.2017

Møtedato: 03. oktober 2017.
Møtestad: Flora samfunnshus.
Møtetid: 17:00.

Møtet vert direktesendt frå Flora samfunnshus 03. oktober, kl. 17:00 - Sjå møtet her!

Sakliste, bystyret 03.10.17
Saknr. Tittel
078/17 Godkjenning av møtebok
079/17 Refererte skriv og meldingar
080/17 Kommunedelplan - Sykkel
081/17 Detaljreguleringsplan - Sørstrand, friluftsområde/veg
082/17 Privat detaljreguleringsplan - Klubbeneset
083/17 Privat detaljreguleringsplan - Øyna, Stavang
084/17 Områderegulering - Knapstadmarka - planvedtak på del av plan som tidlegare har vore unnateke vedtak
085/17 Utviklingstrekk knytt til demografi og utgiftsbehov
086/17 Val av representant til kyrkjeleg fellesråd
087/17 Søknad om å fråvike ulike reglar - blant anna om eigedomsskatt
088/17 Søknad om fritak - suppleringsval - Tommy Kinnunen
089/17 Delegeringsreglement - rullering 2017
090/17 Innspel til Regional Transportplan Sogn og Fjordane 2018 - 2029 - prioritert innspel
091/17 Kommunedelplan Florelandet Brandsøy - planprogram for endeleg vedtak
  Økonomirapportering 2. tertial - Flora kommune (vert lagt fram i møtet)
  Tilleggsinnkalling 29.09.17
092/17 Godtgjersleregulativ for fellesnemnda til nye Kinn kommune
093/17 Uttale til søknad om grensejustering - Totland, Bryggja og Maurstad krets i Vågsøy kommune
  Tilleggsinnkalling nr. 2, 03.10.17
094/17 Økonomirapportering 2. tertial 2017 - Flora kommune

NB: Den varsla saka om økonomirapportering som skal leggast fram i møtet får saksnummer 094/17, i staden for det som var i opphaveleg innkalling.