Ytteroyane
Kurshaldar og deltakarar rundt bordet

Møte i Bystyret 09.09.14

Møtedato: 09.09.14
Møtestad: Flora Samfunnshus
Møtetid: 16.00

Sjå live streaming av bystyret her
 

Saker og sakliste kan de sjå her.

073/14  Godkjenning av møtebok
074/14  Fastsetting av valdag for kommune- og fylkestingsval 2015
075/14  Søknad om fritak frå vervet som meddommar i Tingretten - Dagfinn Nordal
076/14  Val av ny vara til kontrollutvalet
077/14  Val av Flora kommune sin representant og vararepresentant i styret til Hansenbakken
burettslag
078/14  VAL TIL STYRET FOR FLORA HAMN KF
079/14  Kjøp av fast eigedom - Strandgata 52
080/14  Politivedtekter for Flora kommune
081/14  Utvida investeringsramme for rehabilitering av friidrettsdel, Florø stadion
082/14  Forskottering av spelemidlar turstiar Brandsøyåsen
083/14  Oppretting av Folkehelseråd for 2014-2016

Interpellasjon til Flora bystyre - Distriktssatsing i Flora kommune

ORIENTERINGSSAKER:
1.  Orientering om Statoil ved VP Logistikk og beredskap Jone Stangeland
2.  Orientering om PetroFlora ved Jone Stangeland, Statoil, Stein Kvalsund, Maritim Foreining
Sogn og Fjordane og Lone Bareksten, Fram Flora