Møte i eldrerådet 05.09.2016

Møtedato: 05. september 2016
Møtestad: Alderssenteret Havglytt
Møtetid: 11:00

Sakliste, eldrerådet 05.09.2016
Saknr. Tittel
031/16 Godkjenning av møtebok
032/16 Refererte skriv og meldingar
Plakat open dag 31.08 Flora omsorgssenter
033/16 Tilbakemeldingar frå evt. møte sidan sist
034/16 Orientering om Docen - kva er stoda no
035/16 Orientering om prosjektet Gode kvardagar for eldre v/ Bente Nilsen
036/16 Vidare planlegging av eldredagen 01. oktober

NB! 31. august er det OPEN DAG på Flora Omsorgssenter. Programmet er lagt inn i sak 032/16: Ref. skriv og meldingar. Det er fint om medlemmene av eldrerådet har høve til å vere med der.

29. august 2016 Henrik Ulriksen