Skulestart Florø barneskole

Møte i eldrerådet 27.08.2018

Møtedato: 27. august 2018.
Møtestad: Alderssenteret Havglytt
Møtetid: 11:00.

Sakliste, eldrerådet 27.08.18
Saknr. Tittel
011/18 Godkjenning av møtebok
012/18 Planlegging av eldredagen 01. oktober
013/18 Sammøte med Vågsøy Eldreråd i oktober