Møte i eldrerådet 31. oktober 2016

Møtedato: 31.10.2016
Møtestad: Alderssenteret Havglytt
Møtetid: 12:00

Sakliste, eldrerådet 31.10.16
Saknr. Tittel
037/16 Godkjenning av møtebok
038/16 Orientering om brukarundersøking i omsorgstenestene
039/16 Pleie- og omsorgsplanen, orientering, drøfting


Rådmannen skal legge fram forslaget til pleie- og omsorgsplan den 07. november. Det er ønskjeleg at eldrerådet har eit møte for orientering og drøfting - med høve til innspel - før framlegget blir gjort ferdig. Difor dette møtet.

Folkehelsekoordinator Elisabeth Solheim og omsorgsfagleg rådgjevar Trude Gulbranson kjem for å orientere om desse sakene.

24. oktober 2016 Henrik Ulriksen