Båtar på hamna

Møte i Fellesnemnda 09.10.2018

Møtedato: 09. oktober. 2018.
Møtestad: Formannskapssalen, 3. etg, rådhuset i Måløy.
Møtetid: 09:00.

Møtet vert direktesendt frå salen - sendinga starter kl. 09:00!

Sakliste, Fellesnemnda 09.10.18
Saknr. Tittel
048/18 Godkjenning av møtebok
049/18 Godkjenning av møteprotokoll
050/18 Refererte skriv og meldingar
051/18 Orientering frå prosjektrådmannen
052/18 Orienteringssak - arbeidet i dei politiske underutvala/arbeidsgruppene - status
053/18 Analyse av informasjonskampanje og vidare informasjonsarbeid
054/18 Kinn budsjettguide 2019
055/18 Omstillingsavtalen for Kinn, godkjenning
056/18 Drøftingssak - Regiontilknytting