Skulestart

Møte i fellesnemnda 12.03.2018 (direktesending)

Møtedato: 12. mars 2018.
Møtestad: Flora rådhus, rettssalen 3. etg.
Møtetid: 08:45 - 15:45.

Sendinga starter kl. 08:45 - sjå direktesendinga her!

Sakliste, fellesnemnda 12.03.18
Saknr. Tittel
007/18 Godkjenning av møtebok
008/18 Refererte skriv og meldingar
009/18 Informasjon frå prosjektrådmannen
010/18 Arbeid med etablering av Kinn kommune etter vedtak om folkerøysting om Kinn kommune i Vågsøy kommunestyre
011/18 Mandat og opplegg for arbeid i politiske grupper og grupper for samarbeid mellom politikk og administrasjon
012/18 Tilleggssøknad frå Kinn kyrkjelege fellesnemnd
013/18 Medlemsskap i Vest-Norges Brusselkontor
014/18 Deltaking i auka båtrutetilbod på kysten
015/18 Arbeidsgjevaravgift i Kinn kommune
016/18 Ungt entreprenørskap i Kinn kommune
017/18 Revidert budsjett for fellesnemnda
018/18 Godtgjersleregulativ for fellesnemnda til Nye Kinn kommune