Ytteroyane

Møte i fellesnemnda 19.09.2017

Møtedato: 19. september 2017.
Møtestad: Vågsøy kommune, formannskapssalen 3. etg.
Møtetid: 13:00 - 15:30.

Sakliste, fellesnemnda 19.09.17
Saknr. Tittel
007/17 Godkjenning av møtebok
008/17 Deltaking i prosjektet: "fornying og utvikling av lokaldemokratiet i kommuner med vedtak om sammenslåing"
009/17 Informasjonsstrategi for etablering av Kinn kommune
010/17 Oppretting av partsamansett utval, val av medlemmar
011/17 Søknad om å fråvike ulike reglar - blant anna om eigedomsskatt
012/17 Tilsetting prosjektrådmann Kinn kommune, vidare prosess