Ytteroyane

Møte i fellesnemnda 31.10.2017

Møtedato: 31. oktober 2017.
Møtestad: Flora samfunnshus, festsalen.
Møtetid: 08:45 - 15:45.

Sjå opptak frå møtet her!

Sakliste, fellesnemnda 31.10.2017
Saknr. Tittel
020/17 Godkjenning av møtebok
021/17 Refererte skriv og meldingar
022/17 Tilsetting av prosjektrådmann for Kinn kommune
023/17 Delt kommunesenter
024/17 Uttale til søknad om grensejustering - Totland, Bryggja og Maurstad krets i Vågsøy kommune
025/17 Møteplan fellesnemnda, våren 2018
026/17 Førebels handsaming av prosjektplan for etablering av Kinn kommune
027/17 Orienteringssak - Informasjonsplan

Orienteringssak

Frå 14:30 - Orientering om næringslivet i Flora v/ Aksello.