Seglbåt med jente

Møte i fellesnemnda Flora/Vågsøy 05.09.17

Møtedato: 05. september 2017.
Møtestad: Flora samfunnshus, festsalen.
Møtetid: 09:00.

Sakliste, fellesnemnda 05.09.17
Saknr. Tittel
001/17 Refererte skriv og meldingar
002/17 Konstituering av fellesnemnda, val av leiar og nestleiar
003/17 Tilsetting prosjektrådmann Kinn kommune
004/17 Prosjektorganisering/prosjektplan fram til ny kommune er på plass, infosak
005/17 Gjennomgang av reglement for nemnda, arbeidsform m.m.
006/17 Møteplan for fellesnemnda hausten 2017