Ytteroyane

Møte i Flora bystyre 02.10.2018

Møtedato: 02. oktober 2018.
Møtestad: Flora samfunnshus. 
Møtetid: 17:00.

Sakliste, Flora bystyre 02.10.18
Saknr. Tittel
050/18 Godkjenning av møtebok
051/18 Refererte skriv og meldingar
052/18 Avtale med Sogn og Fjordane fylkeskommune og Flora kommune om leige av Florø idrettsenter
053/18 Fusjon mellom Origod AS og Mentro AS
054/18 Godkjenning av delegasjonsreglement for byggekometeen
055/18 Kommunedelplan Florø sentrum planID 20170002 - endeleg vedtak
056/18 Vedtak - oppheving av gamle reguleringsplanar i Florø sentrum
057/18 Orientering framdrift planlegging av sjukehusbygget austre fløy til heildøgnsbemanna omsorgsbustader
058/18 Økonomirapport 2. tertial 2018 - Flora kommune

Orienteringssak:

  • Om Kinn kommune v/ ordførar