Båtar på hamna

Møte i Flora bystyre 06.11.2018 (direktesending kl. 17.00)

Møtedato: 06. november 2018.
Møtestad: Flora samfunnshus, festsalen.
Møtetid: 17.00.

Møtet kan du sjå direkte frå salen kl. 17.00!

Sakliste, Flora bystyre 06.11.18
Saknr. Tittel
059/18 Godkjenning av møtebok
060/18 Barnevern - rapport frå forvaltningsrevisjon - frå kontrollutvalet
061/18 Budsjettguide Kinn 2019
062/18 Deltaking i interkommunalt samarbeid - Vågsøy kommune
063/18 Rapport brukarundersøking i omsorgstenesta 2018
064/18 Revidert planprogram KDP Florelandet Brandsøy - vedtak
065/18 Fritak frå verv i fellesnemnda for Bente Frøyen Steindal

Orienteringssaker:

  • Reidar Sandal om kystvegen
  • Kinn kommune ved ordførar
  • Havbrukspresentasjon