Skulestart Florø barneskole

Møte i Flora bystyre 07.11.2017

Møtedato: 07. november 2017.
Møtestad: Flora samfunnshus.
Møtetid: 17:00.

Sakliste, Flora bystyre 07.11.17
Saknr. Tittel
095/17 Godkjenning av møtebok
096/17 Samlokalisering administrasjon - val av lokalisering
097/17 Godkjenning av intensjonsavtale mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune, Flora kommune og Florø idrettssenter AS
098/17 Kommunal vigselsrett
099/17 Fritak for eigedomsskatt for eigedomen GBN. 28/707 - Eigar: Røde Kors Flora
100/17 Opplysningsvesenets Fond eigedomar i Flora kommune - Søknad om fritak for eigedomsskatt etter § 7a
101/17 Val av byggekomité
102/17 Val av klagenemnd
103/17 Val til styra i dei kommunale føretaka
104/17 Delt kommunesenter
  Offentleg oversikt over leverandørar - interpellasjon

Orienteringssak

Kommunereforma v/ ordførar