Ytteroyane

Møte i Flora bystyre 09.10.2019

Møtedato: 09. oktober.
Møtestad: Flora samfunnshus.
Møtetid: 17.00.

Sakliste, Flora bystyre 09.10.19
Saknr. Tittel
071/19 Godkjenning av møtebok
072/19 Refererte skriv og meldingar
073/19 Fritak for eigedomsskatt for eigedomen GBN 83/13 - Eigar Grovastøylen AS
074/19 Fritak for eigedomsskatt for eigedomen Gnr 202 bnr 21 - Eigar Flora Alderssenterstiftinga
075/19 Forslag til endring i drift og investeringsbudsjett Flora hamn KF 2019
076/19 Privat detaljreguleringsplan for Krokane, GBnr. 26/567, Næring - endeleg godkjenning
077/19 Uttale frå Flora bystyre om framtidige vindkraftanlegg
078/19 Søknad om støtte til forprosjekt for etablering av barnevernsinstitusjon i Florø