Seglbåt med jente

Møte i Flora bystyre 13.02.2018

Møtedato: 13. februar 2018.
Møtestad: Flora samfunnshus.
Møtetid: 17:00.

Sjå bystyre direkte frå salen - sendinga starter kl. 17:00!

Sakliste, Flora bystyre 13.02.18
Saknr. Tittel
001/18 Godkjenning av møtebok
002/18 Refererte skriv og meldingar
003/18 Detaljregulering gang- og sykkelveg - Kvalvik/Eikefjord - Planid 20160109 planvedtak
004/18 Fullmakter ved uønska hendingar i Flora kommune
005/18 Planlegging av auka kapasitet av heildøgnsplassar - endring av tilskotsordningar frå Husbanken
006/18 Kinn hotell Florø - Løyve til servering og skjenking av alkoholhaldig drikk for løyveperioden 2016 - 2020
007/18 Salsløyve Vinmonopolet - endring av stad for utsal
  Tilleggsinnkalling
008/18 Flora Bustad og Eigedom KF - sletting av føretak
009/18 Styreplass i Vitensenteret
  Interpellasjon
  Interpellasjon til bystyret - rutinar for varslar mot undervisningspersonell

Orienteringssak

  • Ordførar orienterer om Kinn kommune