hamnebasseng langt

Møte i Flora bystyre 14.06.2018

Møtestad: Flora samfunnshus, festsalen
Møtetid:    Kl. 09:00 - 

Les alle sakene i samla dokument her
Klikk her for å finne kvar einskild sak (kjem)
Bystyresak 036/18 . Godtgjersleregulativ - justering (oppdatert per 13.06.18)

Saknr. Tittel
033/18 Godkjenning av møtebok
034/18 Refererte skriv og meldingar
            Protokoll - Levekårsutvalet - 04.06.2018
035/18 Dimensjonering og plassering av auka kapasitet heildøgnsplassar
036/18 Godtgjersleregulativ for folkevalde i Flora kommune - justering
037/18 Kjøp av ny tankbil i Flora brannvesen, avd. Eikefjord
038/18 Søknad om fritak frå alle politiske verv - Kari Vårdal
039/18 Årsrekneskap og årsmelding 2017 - Allhuset Eikefjord
040/18 Årsrekneskap og årsmelding 2017 - KF Innvandrarsenteret i Flora
041/18 Årsrekneskap og årsmelding 2017 - Flora Bordgleder KF
042/18 Årsrekneskap og årsmelding 2017 - Flora Hamn KF
043/18 Årsrekneskap og årsmelding 2017 - Havhesten Flora kommune KF
044/18 Årsrekneskap og årsrapport 2017 - Flora kommune
045/18 Revidert budsjett juni 2018, økonomirapportering 1. tertial 2018 - Flora kommune
046/18 Ferjelem på Skorpa U.OFF. SJÅ EIGA UTSENDING.

Interpellasjonar:
Interpellasjon om Israel
Interpellasjon til bystyret 14. juni
Sagaelva kraftverk

ORIENTERINGSSAKER:
• Om Kinn kommune ved ordførar

Det vert arbeidd med intensjonsavtale om nytt rådhus i Bankhola. Dersom avtalen er ferdig før møtet i bystyret vil det bli ettersendt sak om inngåing av intensjonsavtala.