Båtar på hamna

Møte i Flora bystyre 17.09.2013

Mote[1].gif

 

Møte i Flora bystyre tysdag 17.09.2013
Møtestad: Flora Samfunnshus
Tid: kl. 17.00

Saker til handsaming:

  • Avklaring om utarbeiding av anbodsgrunnlag for alternative tilbod for Eikefjord barne- og ungdomsskule
  • Kinn Bryggeri AS - Søknad om skjenkeløyve
  • Flora omsorgssenter - Oppfinansiering - vandringsareal
  • Planlegging av utvida Institiusjonskapasitet
  • Strategiplan for landbruk og bygdeutvikling 2013-2016
  • Prinsipp for sal av kommunalt areal i indre Florø hamn
     

Fullstendig saksliste og framlegg til vedtak