Båtar på hamna

Møte i Flora bystyre 19.12.2017

Flora_kommune_logo_lite.gif  Møtedato: 19.12.2017
  Møtestad: Flora samfunnshus
  Møtetid: Kl. 09.00

Saka kan du lese i sin heilskap her. (26,5 MB)
Vedlegg til sak 123/17 Havhesten
Vedlegg til sak 130/17 Revisjon

Tilleggsinnkalling saknr 133/17 Budsjett 2018 Allhuset
                                       134/17 Mellombels tilsetting av rådmann

Tilleggsinnkalling saknr  135/17 Anløpsregulativ for Alden hamneområde 2018

Møtet vert direktesendt frå Flora samfunnshus. Sjå sendinga her.

Saknr. Tittel
116/17 Godkjenning av møtebok
117/17 Refererte skriv og meldingar...s16
             Uttale till budsjettsak, Eldrerådsmøte 04.12.17
             Protokoll - Fellesnemnda Flora/Vågsøy - 21.11.2017
118/17 Budsjett 2018 for kontrollutvalet i Flora ...s30
119/17 Forslag til endring i drift og investeringsbudsjett Flora Hamn KF 2017...s40
120/17 Drifts og investeringsbudsjett 2018 for Flora Hamn KF...s46
121/17 Økonomiplan for Flora Hamn KF 2018-2021...s59
122/17 Suppleringsval for Flora Hamn KF...s64
123/17 Havhesten KF - Rehabilitering og tilbygg (Nybygg)...s67
124/17 Havhesten KF - budsjett og handlingsprogram 2018...s134
125/17 Innvandrarsenteret sitt budsjett og handlingsprogram for 2018, og økonomiplan 2018-2021...s141
126/17 Flora Bordgleder KF - budsjett og handlingsprogram 2018...s151
127/17 Framtidig bruk av sjukehusbygget, gamlebygget...s157
128/17 Fellesnemnda for Kinn kommune - endring av mynde for å fastsette godtgjerslereglement for nemnda...s225
129/17 Lokalisering av hall ved Florø barneskole...s227
130/17 Samanslåing av tre interkommunale revisjonseiningar i Sogn og Fjordane...s255
131/17 Vitensenter i Sogn og Fjordane - aksjeteikning...s267
132/17 Budsjett- og handlingsprogram 2018, økonomiplan 2018-2021, revidert budsjett 12-2017 for Flora kommune...s269
           
Interpellasjon til bystyret 19.desember
            Interpellasjon til Flora bystyre 19.desember frå Flora SV

TILLEGGSINNKALLING:
Sak om tilsetting av rådmann vert ettersendt ( søknadsfrist 15 des. )

YMSE:
Markering av at Flora kommune er sertifisert som Trygt lokalsamfunn (kl. 09.00 - 15 min.)