Seglebåt med jente

Møte i Flora bystyre 21.03.2017

Møtedato: 21.03.2017
Møtestad: Flora samfunnshus
Møtetid: 17:00

Sjå direktesending frå bystyret her! Sendinga startar kl. 17:00.

Sakliste, Flora bystyre 21.03.17
Saknr. Tittel
015/17 Godkjenning av møtebok
016/17 Høyringssvar til høyring "utgreiing om kystvegen"
017/17 Søknad om samanslåing mellom Vågsøy og Flora kommune
018/17 Kommuneplanens arealdel - endeleg vedtak
019/17 Revisjon av risikoakseptkriterier for ROS-analyse
020/17 Prosjekt 79549 - Svanøy vassverk - sluttrapport
021/17 Prosjekt 79562 - Ragnarrud - Nygård parsell 3 - sluttrapport
022/17 Sluttrapport - Prosjekt 79555 - Eikefjord - ny overføringsleidning
023/17 Skjenkeløyve 2016 - 2020 - Den gode nabo

Orienteringssak:

  • Pasient- og brukarombodet - om arbeidsområde og kva ombodet kan bidra med

Interpellasjonar:

  • Interpellasjon: Minnestein over dei falne
  • Interpellasjon til Flora bystyre - Utøving av kommunen si eigarmynde
  • Spørsmål til neste bystyre - 6-åringar i skulen
  • Spørsmål til bystyret om samboergaranti omsorg
  • Spørsmål til bystyret 21.03.17 Kraftverk Sagaelva

I tilleggsinnkalling: