Båtar i hamna

Møte i Flora bystyre 23.05.2017

Møtedato: 23. mai 2017.
Møtestad: Flora samfunnshus.
Møtetid: 17:00.

Hugs at møtet vert direktesendt frå salen. Sendinga startar kl. 17:00!

Sakliste, bystyret 23.05.17
Saknr. Tittel
039/17 Godkjenning av møtebok
040/17 Refererte skriv og meldingar
041/17 Havhesten KF - Rehabilitering og tilbygg (nybygg)
042/17 Svanhilds venner - løyve til servering og skjenking for perioden 2016-2020
043/17 Vesle Kinn - løyve til servering og skjenking av alkoholhaldig drikk for løyveperioden 2016 - 2020
044/17 Tilstandsrapport for grunnskulen 2017
045/17 Strategiske grep for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet
046/17 Innkjøpsstrategi og innkjøpsreglement
047/17 Sluttrapport - Prosjekt 79574 - Hamnegata VA-leidningar
  Tilleggsinnkalling
048/17 Delegeringsreglement - rullering 2017

Interpellasjonar:

  • Interpellasjon til bystyret i mai 2017 vedk. fontene ved Florø kyrkje
  • Interpellasjon til bystyret 23.05.2017

Orienteringssaker:

  • Organiseringa av revisjonsarbeidet i fylket ved revisor Terje Førde