Seglbåt med jente

Møte i Flora bystyre 25.04.2019

Møtedato: 25.04.2019.
Møtestad: Flora samfunnshus.
Møtetid: 17.00.

Sakliste, Flora bystyre 25.04.19
Saknr. Tittel
017/19 Godkjenning av møtebok
018/19 Refererte skriv og meldingar
019/19 Byggekomité
020/19 Forskottering marine grunnkart
021/19 Fullmakt til Fellesnemnda til val av revisjon og kontrollutvalssekretariat
022/19 Førdepakken - bomtakstar for nuttutsleppskøyretøy
023/19 Omstillingsavtale - orientering
024/19 Vedtak - oppheving av gamle reguleringsplanar i Florø sentrum
025/19 Årsmelding 2018 - Flora kontrollutval

Orienteringssaker

  • Presentasjon av Fjordkysten Friluftsråd v/ dagleg leiar Bjarte Engevik
  • Orientering frå Flora Hamn KF

Ein interpellasjon som ikkje kom med i denne innkallinga, vert sendt ut tysdag etter påske. Det gjeld: Kinn kommune og vindindustri og spørsmål vedr. fotballhall i Florø.