Skulestart Florø barneskole

Møte i Flora bystyre 27.08.2019

Møtedato: 27. august 2019
Møtestad: Flora samfunnshus
Møtetid: 17.00 - 

Sakliste:

Saksnr

Tittel

062/19

Godkjenning av møtebok

063/19

Refererte skriv og meldingar

Løyve til uteservering i bakgården til Vesle Kinn – melding om vedtak

Årsmelding og rekneskap 2018 for SEKOM-sekretariat

Fylkesmannen i Vestland sin rapport etter tilsyn med Folkehelseavdelinga mai 2019

064/19

Detaljreguleringsplan for Litlevatnet, gbnr 27/5 mfl, fotballhall/friluftsområde - 2. gongs

handsaming

065/19

Bruk av kompetanse i skuleverket - revisjonsrapport

066/19

Sjølvkostområda - revisjonsrapport

067/19

Vesle Kinn - løyve til uteservering alkoholhaldig drikk

 

Interpellasjon Flora bystyre 27.08.19

 

ORIENTERINGSSAKER:
· Fylkesmannen sin rapport om tilsyn med Folkehelseavdelinga ved Elisabeth Solheim
· Informasjon om arbeidet med Kinn kommune ved Terje Heggheim
· Status for arbeidet med storhall ved Rune Bortne
· Klimasatsmidlar ved Kaia Standal Moen