Møte i Flora eldreråd 04.03.2019

Møtedato: 04. mars 2019.
Møtestad: Havglytt.
Møtetid: 11.00.

Sakliste, Flora eldreråd 04.03.19
Saknr. Tittel
001/19 Godkjenning av møtebok
002/19 Refererte skriv og meldingar
003/19 Orientering frå pasient- og brukarombodet
004/19 Leve heile livet - oppmoding frå Pensjonistforbundet om arbeidsgruppe
005/19 Årsmelding 2018 for Flora eldreråd
006/19 Fellesmøte Vågsøy og Flora eldreråd - tid og innhald
25. februar 2019 Henrik Ulriksen