Seglbåt med jente

Møte i Flora eldreråd 12.09.2019

Møtedato: Torsdag 12. september 2019.
Møtestad: Havglytt, biblioteket.
Møtetid: 11.00.

Sakliste, eldrerådet 12.09.19
Saknr. Tittel
012/19 Godkjenning av møtebok
013/19 Refererte skriv og meldingar
014/19 Eldredagen, orientering, planlegging
015/19 Etikkveka og andre arrangement
016/19 Helse og velferd i Kinn - orientering