Båtar i hamna

Møte i Flora eldreråd 13.02.2018

Møtedato: 13. februar 2018.
Møtestad: Alderssenteret Havglytt.
Møtetid: 11:00.

Sakliste, Flora eldreråd 13.02.18
Saknr. Tittel
001/18 Godkjenning av møtebok
002/18 Planlegging av auka kapasitet heildøgnsplassar - handsaming i eldrerådet
003/18 Årsmelding 2017 - Flora eldreråd
004/18 Konstituering av eldrerådet dei neste 2 åra

Orienteringssaker:

  • Tilbakemelding frå evt. møte
  • Sake som kjem til