Båtar på hamna

Møte i Flora eldreråd 19.11.2018

Møtedato: 19. november 2018.
Møtestad: Havglytt.
Møtetid: 11.00.

Sakliste, Flora eldreråd 19.11.18
Saknr. Tittel
014/18 Godkjenning av møtebok
015/18 Budsjettframlegg Flora kommune 2019 - rådmannen orienterer
016/18 Brukarundersøking omsorgstenesta 2018
017/18 Tverrfagleg oppfølgingsteam - pilotkommune - orientering
018/18 Stortingsmelding Leve heile livet - orientering
019/18 Rapport til levekårsutvalet - orientering