Skulestart Florø barneskole

Møte i Flora eldreråd mandag 4. desember

Møtedato: 04.12.2017
Møtestad: Alderssenteret Havglytt
Møtetid: 12:00 – MERK TIDA

Sakene kan du lese i sin heilskap her
Kvar einskild sak kan du lese her

Sakliste:

013/17 Godkjenning av møtebok
014/17  Budsjett 2018 - orientering
015/17  Arbeidet med planlegging av institusjonsutbygging
016/17  Konstituering av eldrerådet dei neste 2 åra

ORIENTERINGSSAKER:

• Tilbakemelding frå evt. møter og nye saker som kan kome til.