Ytteroyane

Møte i Flora formannskap 01.10.2019

Møtedato: 01. oktober 2019.
Møtestad: Flora formannskap.
Møtetid: 09.00.

Sakliste, Flora formannskap 01.10.19
Saknr. Tittel
049/19 Godkjenning av møtebok
050/19 Refererte skriv og meldingar
051/16 Avtale om overtaking av Florø Skytterlag sine bygningar og installasjonar ved Litjevatnet
052/19 Godkjenning av Avtale 2 mellom Flora Kommune og Kvartal 25 Florø AS
053/19 Søknad om støtte til forprosjekt for etablering av barnevernsinstitusjon i Florø

Sak nr. 054/19: "Regulering av utleige av areal til privat næringsdrivande på Flora samfunnshus - Vurdering og nødvendig endring av avtaleforhold" er unnateke offentlegheit jf offentleglova § 23.,3. Saka vert difor utdelt i møtet og det vert sett av tid til gjennomlesing.