Seglbåt med jente

Møte i Flora formannskap 01. november 2016

Møtedato: 01. november 2016
Møtestad: Flora samfunnshus
Møtetid: 09:00

Sakliste, formannskapet 01.11.16
Saknr. Tittel
056/16 Godkjenning av møtebok
057/16 Refererte skriv og meldingar
  • Sal av areal - Gunhildvågen
  • Nærpolitireforma - Innbyding til høyring - Vest politidistrikt sin tenestestads- og tenesteeiningsstruktur
058/16 Etablering av friluftsråd på kysten
059/16 Gnr. 26 bnr. 582 - avvikling av festeavtale - oppgjør for masseutskifting
060/16 Prosjekt 79554 -Verpevika - Krokavegen parsell 1
061/16 prosjekt 79558 - Verpevika - Nygård parsell 2
062/16 Prosjekt 79572 - Havrenesvegen VA-leidningar
063/16 Sal av areal - indre Florø Hamn - SFE Produksjon AS
064/16 Sal av areal - indre Florø hamn - Slaktriet Eiendom AS
065/16 Styrka strategisk samarbeid mellom kommunane Selje, Vågsøy, Bremanger og Flora
066/16 Vedlikehaldsprogram for lys og vegar i distrikta
067/16 Vedlikehaldsprogram Kailys/Kaier i Flora kommune