Ytteroyane

Møte i Flora formannskap 11.09.2018

Møtedato: 11. september 2018.
Møtestad: Flora samfunnshus.
Møtetid: 17.00.

Sakliste, formannskapet 11.09.18
Saknr. Tittel
044/18 Godkjenning av møtebok
045/18 Refererte skriv og meldingar
046/18 Aksjonæravtale Aksello AS - terminering
047/18 Avtale om ansvarleg lån Florø Motorsport klubb - vidareføring
048/18 Rognaldsvåg vassverk - utgreiing
049/18 Søknad om stønad til å reise til EM i korpsdrill 2018
050/18 TV-aksjonen 2018 - kommunalt bidrag og val av komité
  Tilleggsinnkalling
051/18 Visit Fjordkysten - økonomiske utfordringar