hamnebasseng langt

Møte i Flora formannskap 15.01.2019

Møtedato: 15. januar 2019.
Møtestad: Quality Hotell, Florø (arbeidsmøte).
Møtetid: 09:00.

Sakliste, formannskapet 15.01.19
Saknr. Tittel
001/19 Godkjenning av møtebok
002/19 Refererte skriv og meldingar
003/19 Krav om erstatning frå Gravdal Bygg AS - orientering
004/19 Investeringsbrems 2019, reduksjon låneopptak 100 millionar kr.
005/18 Søknad frå Aksello

Orienteringssaker

  • Krav om erstatning etter avlyst konkurranse runde 1, Docen 2 – ved Knut Broberg (Orienteringa vert lukka, jf. Offl. § 23.)
  • Grovastøylen - vidare eigarskap ved Ola Teigen – og generell orientering
  • Orientering om Markegata vidare framdrift ved Knut Broberg
  • Effektivisering og nedbemanning ved Knut Broberg