Seglbåt med jente

Møte i Flora formannskap 17.09.2013

Mote[1].gif

 

Møte i Flora formannskap tysdag 17.09.2013
Møtestad: Flora samfunnshus
Tid: kl. 14.00

Saker til handsaming:

  • Ekstern høyring på utkast til Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne
  • Søknad om midlar til utbetring av betongskade ved avdeling Kystmuseet i Sogn og Fjordane
  • Stilling som frivillegkoordinator
  • Kommuneplanen sin samfunnsdel 2013 - 2016 - Høyring
  • Prinsipp for sal av kommunalt areal i indre Florø hamn
  • Flora Samfunnshus - investeringsbehov mellombels
  • Flora omsorgssenter - Oppfinansiering - vandringsareal

Fullstendig sakskart og framlegg til vedtak