Skulestart Florø barneskole

Møte i Flora formannskap 18.04.2018

Møtedato: 18. april 2018.
Møtestad: Quality Hotell, Florø.
Møtetid: 09:00 - 15:00.

Sakliste, formannskapet 18.04.18
Saknr. Tittel
015/18 Godkjenning av møtebok
016/18 Refererte skriv og meldingar
017/18 Høyring - Forslag til offentlig kjøp av Regionale flyruter i Sør-Norge i perioden 1.april 2020 - 31.mars 2024
018/18 Søknad om stønad frå Florø Friidrettsfestival 2018

Orienteringssaker

  • Institusjonskapasitet ved Arlene Vågene og Karianne Torvanger
  • Økonominotat januar-februar ved Linda Nipen og Knut Broberg
  • Sentrumsplanen ved Anders Espeset
  • Ordførar orienterer

Tilleggsinnkalling

  • Sak om ferjelem på Skorpa vert ettersendt